Купи карта онлајн

Резултати од квалификациски трки

Резултати од квалификациските трки:

Мажи под 40 - скијање (линк)

Мажи над 40 - скијање (линк)

Жени - скијање (линк)

Мажи - сноуборд (линк)

Жени - сноуборд (линк)

Во утрешните финални трки, квалификувани се првите 8 места во секоја категорија освен во категоријата Жени - Сноуборд.